.RU

НПО прави без платни оценки - Медиен мониторинг по тема: Архитектура 23. 02. 07


^ НПО прави без платни оценки
Учредяването на Граждански ек­спертен съвет (ПЕС) бе обявено вчера във Варна. Председател на новата неправителствена орга­низация е арх. Иван Иванов, който е районен архитект на жк „Мла­дост". До момента 23-ма архи­текти, инженери и експерти в други области са се включили в съвета. Организацията ще рабо­ти по сигнали на граждани, като при нужда ще извършва без­възмездни експертни оценки, каза арх. Иванов. Въз основа на тях ще бъдат сезирани отговорните ин­ституции.

В. Народно дело - стр. 3

^ Най-голям интерес към апартаменти до 70 кв. м

Едностайните апартаменти с площ 60-70 кв. са най-търсените ваканционни имоти у нас

Това отчасти се дължи на факта, че най-масовите купувачи са британците, които разполагат с ограничен бюджет - в рамките на 65-70 000 EUR и търсят имоти предимно с инвестиционна цел. Практиката показва, че ваканционните жилища с по-малка квадратура лесно се отдават под наем и съответно обещават добра доходност.

Фактори

Ако се гледа на ваканционния пазар в перспектива, квадратурата и местоположението не са единствените фактори за това доколко доходоносна ще се окаже инвестицията за купувача. Добрите архитектурни решения на общите площи в един комплекс са също от значение за успешната му продажба. Добро впечатление правят и прецизното описание на имота, подробната информация за строителните характеристики, 3D изображенията, които ориентират купувача за бъдещия облик на сградата. Нарастващата конкуренция в предлагането развива и следпродажбените услуги - отдаването под наем, гарантираната доходност, пропърти мениджмънта. Те постепенно ще се наложат като задължителни.

Предпочитания

Въпреки безспорния им пробив на пазара на ваканционни имоти у нас апартаментните комплекси отдавна не са единствен вариант за купувачите. Този модел на строителство навлезе в курортите още със зараждането на пазара преди 3-4 години, но по-новите и луксозни комплекси вече залагат и на варианта вили и самостоятелни къщи. Тези имоти придобиха популярност с изграждането на мащабни комплекси от затворен тип по Черноморието, както и с навлизането на големи голф проекти в околностите на София, по Северното Черноморие и в Банско. Типовете имоти, които се проектират в голф комплексите, наподобяват практиката в Испания и Гърция - вили с добра гледка, разположени в самите игрища, също и малки апартаментни сгради от по-висок клас. Интерес проявяват почти всички групи купувачи, познати като запалени голф играчи - ирландци, испанци, а напоследък и дубайци.

в. Пари – стр. 19

^ До края на април приключва строителството на ферибота в Никопол


Иван КРЪСТЕВ


До края на април ще трябва да изградим всички съоръжения на фериботния комплекс в Никопол. Това каза на строителната площадка в града инж. Петър Железов, представител на фирмата-изпълнител за обекта - холдинг “Пътища”. Общата стойност на съоръжението е 5 млн. евро, като 30% от тях са отпуснати от Националния бюджет. Комплексът е разположен на 14 000 квадратни метра, като 6 000 от тях са отвоювани от река Дунав.

На територията на терминала по проект трябва да бъдат изградени административна сграда, сграда за щателна митническа проверка и дезинфекция. В момента на площадката са готови като строеж администрацията и халетата за митническа проверка, като активно се работи по изграждането на ро-ро рампата, на която ще акостира ферибота. Най-ниската част на рампата е 14.50 м, което гарантира работа на терминала независимо от нивото на реката, обясни г-н Железов и допълни, че основно строителството на фериботния комплекс в Никопол е стартирало в края на миналата година, и въпреки забавянето заради високото ниво на Дунав, то върви в график и всички съоръжения ще са готови до края на април, като по предварителни разчети до края на август се очаква да се извършат само довършителни процеси. На мястото е готова вече и защитната стена, която предпазва комплекса от високо ниво на реката и дори Дунав да придойде, това няма да спре строителството или впоследствие - работата на комплекса. Стената е с дължина от 130 метра и ще защитава целия комплекс.

“До този момент в съоръжението са вложени над 80 000 кубически метра инертни материали и са излети около 5 000 кубика бетон”, обясни още г-н Железов. Доставени са основните елементи за строителството и се очаква да няма отлагане на предвидения пуск на комплекса. На място се виждат вече и очертанията на огледалния комплекс, който се изгражда на румънска територия при Турну Мъгуреле. По думите на г-н Железов той е по-различен от българския и неговото строителство е много по-лесно. Работи се на готов терен, а не на подводни части, както е при Никопол. Въпреки това, очаква се до края на март на мястото на строителството в Никопол да може да се види готовият комплекс, по който ще започнат довършителните работи. В момента на площадката работят 120 човека, като 20% от тях са от Никопол.

Както и друг път е ставало дума, проектът в Никопол ще бъде открит и приключен, когато на брега на реката бъде доставен и акостира български ферибот. Румънците вече имат закупен такъв и за това попитахме кмета на Никопол инж. Любен Лаков знае ли нещо относно закупуването на корабчето. На въпроса на “Посредник” г-н Лаков обясни, че се водят преговори в Министерство на транспорта и най-вероятно няма да бъде купуван нов фериботен кораб, а за нуждите на комплекса в града ще бъде докаран български ферибот, който отговаря на параметрите на комплекса. Очаква се до края на март този въпрос да бъде решен, категоричен е Любен Лаков.

По проект фериботът ще прави 12 курса на ден, като 6 ще са на румънския кораб и още толкова курса - на българския. На курс през реката ще се превозват по 6 тира и 30 леки коли.

***

Текст под снимка

В момента на площадката, където се изгражда фериботния комплекс в Никопол, тече усилена работа, а строителството на административната сграда, мястото за митнически контрол и на ро-ро рампата вече са приключили.

в. Посредник – стр. 1, 2
^ Созопол в бритиш музеум

Античен водопровод се нареди сред световните съкровища в Лондон

Созополско сък­ровище стана част от ценно­стите в един от най-престижните музеи в света - Бритиш музеум. Сред грандиозната ко­лекция на световни експо­нати вече е изложен фраг­мент на разкрит в старин­ния град античен водопро­вод. Съкровището има са­мостоятелна витрина в Лондон със съответния надпис за созополския си произход. България за по­реден път доказа пред све­та огромното си културно историческо наследство.

Античният водопровод в Аполония Понтийска е сигниран на разстояние повече от два километра. Различните детайли от та­зи система се нанасят в ка­дастъра, проучва се среда­та и може точно да се дати­ра. Оказва се, че това е най-древният водопровод, открит на територията на България. Тъй като той трасира некропола и една антична кариера в района на Райския залив, датира­нето му става лесно и срав­нително точно - краят на пети до началото на чет­върти век преди Христа. Водопроводът е построен с керамични тръби, свърза­ни с оловни ленти, които допълнително са уплътне­ни с дървесна смола. Мно­го добре е изчислена нивелацията на терена. На ме­ста той върви по венеца на съвременния морски бряг. Това е напорен водопро­вод. Открит е и начинът на водохващането, което обяснява всички работни хипотези, изградени в про­цеса на проучването. По­следната находка е свър­зана с разкриването на огромни тунели, които хва­щат подземно водно сте­бло и го докарват до ци­стерна. Това уникално съоръжение е забележително с точността, с която е осъ­ществена връзката цистерна-тръбопровод. Водо­хващането се извършва по два начина. Древните мно­го добре са оценили роля­та на местността Меден рид, която сваля водите към морето. Водата се ула­вя в района на Каваците, по-точно около Райския залив. Оттам чрез тунели с габарити 2,60/2,80 м водата се насочва към града. Това импозантно съоръже­ние е било много скъпо за времето си, защото свръ­зките на водопровода са от олово, а и античните май­стори били много богато платени, тъй като малцина можели да имат инженерни познания като тях. За съ­жаление хидросъоръжението е ползвано само 50 години. Около средата на четвърти век пр.н.е. е ста­нало голямо земетресе­ние, което е свлякло част от шистовия масив и е отворило водосбора край Райския залив. За това ан­тично съоръжение Европа научава още през зимата на 2005 година, когато ди­ректорът на Созополския археологичен музей Дими­тър Недев разкрива първи­те 50 метра от античния во­допровод. Част от него вед­нага е експонирана в На­ционалния исторически музей. След време дирек­торът на музея проф. Бо­жидар Димитров кани соб­ствениците на фирма „Со­фийска вода", които са англичани, да разгледат ан­тиките. Англичаните оста­нали смаяни! Инвазията на туристическата инфраструктура на­ложи археологическото ля­то в Созопол да премине в зимен вариант. Една от на­ходките в стария град е дръжка на амфора във вид на фалос, с дължина 23 сантиметра. В античността фалосът е символ на мъжествеността и плодородието и на възпроизвеждащата се природа. Боядисан е в червено, което предполага някаква култова функция. В близост до тази керами­ка е открит много добре запазен античен кладенец, който вече е реставриран напълно.

Другата посока, в която продължава архитектурното проучва­не в старинния Созопол, е югоизточната крепостна страна в средата на пре­ди това откритото свети­лище на Хеката, датирано от края на III и началото на II век пр.н.е. Продължа­ва разкриването на късно-античната стена, къде­то има част от кула, флангирала северната страни­ца на входа към късноантичната крепост, датира­на към началото на VI век. Това е времето, когато римският военачалник и претендент за византий­ския престол Виталиан е базирал войските си в Со­зопол, като го е укрепил сериозно, след което тръ­гва на поход срещу импе­ратор Анастасий Първи. Северно на днешната улица "Милет" са разкри­ти още няколко късноантични сгради с една пещ, както и добре запазена канализация, която много точно датира изгражда­нето на външната кре­постна стена-VI-XIV век, запазена и до днес. Най-значителните находки са открити при спасителни разкопки северно от въз­становената кула в ча­стен имот. В ранните пластове на Аполония се откриха няколко сгради от елинистическия пе­риод с уникална декора­тивна украса. Един от значимите резултати на последните археологиче­ски проучвания отново е свързан със спасителни разкопки. В местността Каваците - Соленария е разкрито праисториче­ско селище от епохата на късния неолит. Разкрити са останки от 4 жилища. Тази находка е изключително важна, защото пра­ви Созопол с почти 1000 години по-древен.

***

Текст под снимка

Бритиш музеум е ги­гантско изложение на египетски и антични редки предмети от Средновековието, Ренесанса и по-късните епохи. В Лондон са из­ложени ценни произве­дения на изкуството, рисунки, гравкзри, ме­дали, монети, книги и ръкописи. Музеят е най-големият в Англия и най-богатият в света. В него са наредени най-значимите световни съкровища.

в. Черноморски фар – стр. 4-5

metodika-prepodavaniya-kriterii-ocenok-uchebno-tematicheskij-plan-kursa-obshaya-chast.html
metodika-prepodavaniya-literaturi-pod-red-o-yu-bogdanovoj-i-v-g-marancmana-v-2-h-ch-m-1994-1995-2000-bogdanova-o-yuleonov-s-achertov-v-f-metodika-prepodavaniya-literaturi-m-1999-2004.html
metodika-prepodavaniya-matematiki-v-srednej-shkole-chastnaya-metodika-sostavitel-v-i-mishin-prosveshenie-1987-str-5-29-str-63-78-matematika-5-kl-e-r-nurk-a-e-telgmaa.html
metodika-prepodavaniya-mirovoj-hudozhestvennoj-kulturi-v-shkole-l-v-peshikova-stranica-2.html
metodika-prepodavaniya-obzh-na-primere-razdela-osnovi-voennoj-sluzhbi.html
metodika-prepodavaniya-portretnoj-zhivopisi-v-srednih-klassah.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-ii-vidi-modalnih-znachenij-i-sredstva-ih-virazheniya-v-russkom-yazike-d-a-alaniya-doktor-filologicheskih-nauk.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-povisheniya-kvalifikacii-nauchno-pedagogicheskih-rabotnikov-aktualnie-voprosi-vvedeniya-fgos-sozdanie-sistem-ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-v-usloviyah.html
 • composition.bystrickaya.ru/oksana-demchenko-stranica-4.html
 • shkola.bystrickaya.ru/pokazateli-effektivnosti-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-gorodskogo-okruga-gorod-tomsk.html
 • esse.bystrickaya.ru/pussy-riot-ocenili-v-desyat-tisyach-rublej-ishem-gran-mezhdu-blagotvoritelnostyu-i-sponsorstvom-22.html
 • grade.bystrickaya.ru/narushenie-gigienicheskih-trebovanij-k-organizacii-uchebnogo-processa.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/trebovaniyami-gn-2161338-03-utverzhdeni-postanovleniem-administracii-altajskogo-kraya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/shutki-melochej-vladimir-lvovich-levi.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sabati-tr-aralas-saba-sabati-barisi-jimdastiru-keze-j-tapsirmasin-tekseru-zhaa-saba-anitama.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zadachi-vospitivat-lyubov-k-rodine-k-rodnomu-krayu.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/european-monetary-union-essay-research-paper-the.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kodeks-delovoj-etiki.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rukovodstvo-k-vospitaniyu-okkultnih-sil-v-cheloveke-stranica-11.html
 • report.bystrickaya.ru/iscelenie-dushi-mirovaya-sensaciya-samij-uspeshnij-izdatelskij-proekt-ssha-51-nazvanie-80-millionov-ekzemplyarov-39-yazikov-v-1999-g-vnesen-v-knigu-rekordov-ginnessa-stranica-6.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/terrorizm-mozhno-pobedit-tolko-obedinivshis-kratkoe-soderzhanie-vistupleniya-v-smi-direktora-fsb-rossii-n-patrusheva.html
 • letter.bystrickaya.ru/obedinenie-organizacij-vipolnyayushih-stroitelstvo-rekonstrukciyu-i-kapitalnij-remont-obektov-atomnoj-energii-soyuzatomstroj.html
 • znanie.bystrickaya.ru/53vibor-parametrov-lep-diplomnij-proekt-studenta-gr-er-98-rodchenko-t-a-na-temu-proektirovanie-elektroseti.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-informacionnie-tehnologii-v-elektronnom-biznese-specialnost-080801-prikladnaya-informatika-v-menedzhmente.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-14-nyu-jorkskim-zhurnalistam-kotorie-izo-dnya-v-den.html
 • writing.bystrickaya.ru/biznes-plan-planirovanie-finansovo-ekonomicheskoj-deyatelnosti-predpriyatiya-xxxxxx-po-proizvodstvu-novoj-produkcii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/devyatij-val-narkomanii-sobranie-sochinenij-tom-3.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kultura-kaluzhskogo-kraya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/8-haos-i-begstvo-iz-haosa-jen-vorres-poslednyaya-velikaya-knyaginya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rassmatrivayutsya-voprosi-izucheniya-svojstv-nanoalmazov-detonacionnogo-sinteza-stranica-3.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-ii-o-nikah-ili-brake-kommentarii-musulmanskogo-prava.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/konspekt-lekcij-po-discipline-russkij-yazik-i-kultura-rechi.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/moskva-2009-g-rabochaya-programma-po-discipline-pechatnoe-i-poslepechatnoe-oborudovanie-po-specialnosti-261202.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vliyanie-radioaktivnih-veshestv-na-organizm-cheloveka-winword972000.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3222-kakimi-dolzhni-bit-simvoli-v-pismennosti-i-zdes-luchshe-sdelat-chetire-shaga-vstuplenie-analiz-sintez-itogi-32221.html
 • urok.bystrickaya.ru/pourochnoe-kalendarnoe-planirovanie-rabochaya-programma-po-geografii-dlya-8-klassa-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-bazovij-uroven.html
 • tests.bystrickaya.ru/kosmonavti-stalina-stranica-16.html
 • textbook.bystrickaya.ru/imena-na-karte-leningradskoj-oblasti-2012-g-kraevedch-kalendar-otd-kraevedeniya-lounb-sost-i-a-voronova-n-p-mahova-pod-red-t-n-belovoj-v-a-topu-stranica-3.html
 • textbook.bystrickaya.ru/hristianskie-obryadi-k-chitatelyam.html
 • composition.bystrickaya.ru/oficialnij-spisok-uchastnikov-podprogrammi-molodaya-semya-na-2011-god-po-gorodu-tyumeni-stranica-8.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/resheniem-arbitrazhnogo-suda-ryazanskoj-oblasti-ot-31-10-2007-iskovoe-trebovanie-udovletvoreno.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.