.RU

НПО прави без платни оценки - Медиен мониторинг по тема: Архитектура 23. 02. 07


^ НПО прави без платни оценки
Учредяването на Граждански ек­спертен съвет (ПЕС) бе обявено вчера във Варна. Председател на новата неправителствена орга­низация е арх. Иван Иванов, който е районен архитект на жк „Мла­дост". До момента 23-ма архи­текти, инженери и експерти в други области са се включили в съвета. Организацията ще рабо­ти по сигнали на граждани, като при нужда ще извършва без­възмездни експертни оценки, каза арх. Иванов. Въз основа на тях ще бъдат сезирани отговорните ин­ституции.

В. Народно дело - стр. 3

^ Най-голям интерес към апартаменти до 70 кв. м

Едностайните апартаменти с площ 60-70 кв. са най-търсените ваканционни имоти у нас

Това отчасти се дължи на факта, че най-масовите купувачи са британците, които разполагат с ограничен бюджет - в рамките на 65-70 000 EUR и търсят имоти предимно с инвестиционна цел. Практиката показва, че ваканционните жилища с по-малка квадратура лесно се отдават под наем и съответно обещават добра доходност.

Фактори

Ако се гледа на ваканционния пазар в перспектива, квадратурата и местоположението не са единствените фактори за това доколко доходоносна ще се окаже инвестицията за купувача. Добрите архитектурни решения на общите площи в един комплекс са също от значение за успешната му продажба. Добро впечатление правят и прецизното описание на имота, подробната информация за строителните характеристики, 3D изображенията, които ориентират купувача за бъдещия облик на сградата. Нарастващата конкуренция в предлагането развива и следпродажбените услуги - отдаването под наем, гарантираната доходност, пропърти мениджмънта. Те постепенно ще се наложат като задължителни.

Предпочитания

Въпреки безспорния им пробив на пазара на ваканционни имоти у нас апартаментните комплекси отдавна не са единствен вариант за купувачите. Този модел на строителство навлезе в курортите още със зараждането на пазара преди 3-4 години, но по-новите и луксозни комплекси вече залагат и на варианта вили и самостоятелни къщи. Тези имоти придобиха популярност с изграждането на мащабни комплекси от затворен тип по Черноморието, както и с навлизането на големи голф проекти в околностите на София, по Северното Черноморие и в Банско. Типовете имоти, които се проектират в голф комплексите, наподобяват практиката в Испания и Гърция - вили с добра гледка, разположени в самите игрища, също и малки апартаментни сгради от по-висок клас. Интерес проявяват почти всички групи купувачи, познати като запалени голф играчи - ирландци, испанци, а напоследък и дубайци.

в. Пари – стр. 19

^ До края на април приключва строителството на ферибота в Никопол


Иван КРЪСТЕВ


До края на април ще трябва да изградим всички съоръжения на фериботния комплекс в Никопол. Това каза на строителната площадка в града инж. Петър Железов, представител на фирмата-изпълнител за обекта - холдинг “Пътища”. Общата стойност на съоръжението е 5 млн. евро, като 30% от тях са отпуснати от Националния бюджет. Комплексът е разположен на 14 000 квадратни метра, като 6 000 от тях са отвоювани от река Дунав.

На територията на терминала по проект трябва да бъдат изградени административна сграда, сграда за щателна митническа проверка и дезинфекция. В момента на площадката са готови като строеж администрацията и халетата за митническа проверка, като активно се работи по изграждането на ро-ро рампата, на която ще акостира ферибота. Най-ниската част на рампата е 14.50 м, което гарантира работа на терминала независимо от нивото на реката, обясни г-н Железов и допълни, че основно строителството на фериботния комплекс в Никопол е стартирало в края на миналата година, и въпреки забавянето заради високото ниво на Дунав, то върви в график и всички съоръжения ще са готови до края на април, като по предварителни разчети до края на август се очаква да се извършат само довършителни процеси. На мястото е готова вече и защитната стена, която предпазва комплекса от високо ниво на реката и дори Дунав да придойде, това няма да спре строителството или впоследствие - работата на комплекса. Стената е с дължина от 130 метра и ще защитава целия комплекс.

“До този момент в съоръжението са вложени над 80 000 кубически метра инертни материали и са излети около 5 000 кубика бетон”, обясни още г-н Железов. Доставени са основните елементи за строителството и се очаква да няма отлагане на предвидения пуск на комплекса. На място се виждат вече и очертанията на огледалния комплекс, който се изгражда на румънска територия при Турну Мъгуреле. По думите на г-н Железов той е по-различен от българския и неговото строителство е много по-лесно. Работи се на готов терен, а не на подводни части, както е при Никопол. Въпреки това, очаква се до края на март на мястото на строителството в Никопол да може да се види готовият комплекс, по който ще започнат довършителните работи. В момента на площадката работят 120 човека, като 20% от тях са от Никопол.

Както и друг път е ставало дума, проектът в Никопол ще бъде открит и приключен, когато на брега на реката бъде доставен и акостира български ферибот. Румънците вече имат закупен такъв и за това попитахме кмета на Никопол инж. Любен Лаков знае ли нещо относно закупуването на корабчето. На въпроса на “Посредник” г-н Лаков обясни, че се водят преговори в Министерство на транспорта и най-вероятно няма да бъде купуван нов фериботен кораб, а за нуждите на комплекса в града ще бъде докаран български ферибот, който отговаря на параметрите на комплекса. Очаква се до края на март този въпрос да бъде решен, категоричен е Любен Лаков.

По проект фериботът ще прави 12 курса на ден, като 6 ще са на румънския кораб и още толкова курса - на българския. На курс през реката ще се превозват по 6 тира и 30 леки коли.

***

Текст под снимка

В момента на площадката, където се изгражда фериботния комплекс в Никопол, тече усилена работа, а строителството на административната сграда, мястото за митнически контрол и на ро-ро рампата вече са приключили.

в. Посредник – стр. 1, 2
^ Созопол в бритиш музеум

Античен водопровод се нареди сред световните съкровища в Лондон

Созополско сък­ровище стана част от ценно­стите в един от най-престижните музеи в света - Бритиш музеум. Сред грандиозната ко­лекция на световни експо­нати вече е изложен фраг­мент на разкрит в старин­ния град античен водопро­вод. Съкровището има са­мостоятелна витрина в Лондон със съответния надпис за созополския си произход. България за по­реден път доказа пред све­та огромното си културно историческо наследство.

Античният водопровод в Аполония Понтийска е сигниран на разстояние повече от два километра. Различните детайли от та­зи система се нанасят в ка­дастъра, проучва се среда­та и може точно да се дати­ра. Оказва се, че това е най-древният водопровод, открит на територията на България. Тъй като той трасира некропола и една антична кариера в района на Райския залив, датира­нето му става лесно и срав­нително точно - краят на пети до началото на чет­върти век преди Христа. Водопроводът е построен с керамични тръби, свърза­ни с оловни ленти, които допълнително са уплътне­ни с дървесна смола. Мно­го добре е изчислена нивелацията на терена. На ме­ста той върви по венеца на съвременния морски бряг. Това е напорен водопро­вод. Открит е и начинът на водохващането, което обяснява всички работни хипотези, изградени в про­цеса на проучването. По­следната находка е свър­зана с разкриването на огромни тунели, които хва­щат подземно водно сте­бло и го докарват до ци­стерна. Това уникално съоръжение е забележително с точността, с която е осъ­ществена връзката цистерна-тръбопровод. Водо­хващането се извършва по два начина. Древните мно­го добре са оценили роля­та на местността Меден рид, която сваля водите към морето. Водата се ула­вя в района на Каваците, по-точно около Райския залив. Оттам чрез тунели с габарити 2,60/2,80 м водата се насочва към града. Това импозантно съоръже­ние е било много скъпо за времето си, защото свръ­зките на водопровода са от олово, а и античните май­стори били много богато платени, тъй като малцина можели да имат инженерни познания като тях. За съ­жаление хидросъоръжението е ползвано само 50 години. Около средата на четвърти век пр.н.е. е ста­нало голямо земетресе­ние, което е свлякло част от шистовия масив и е отворило водосбора край Райския залив. За това ан­тично съоръжение Европа научава още през зимата на 2005 година, когато ди­ректорът на Созополския археологичен музей Дими­тър Недев разкрива първи­те 50 метра от античния во­допровод. Част от него вед­нага е експонирана в На­ционалния исторически музей. След време дирек­торът на музея проф. Бо­жидар Димитров кани соб­ствениците на фирма „Со­фийска вода", които са англичани, да разгледат ан­тиките. Англичаните оста­нали смаяни! Инвазията на туристическата инфраструктура на­ложи археологическото ля­то в Созопол да премине в зимен вариант. Една от на­ходките в стария град е дръжка на амфора във вид на фалос, с дължина 23 сантиметра. В античността фалосът е символ на мъжествеността и плодородието и на възпроизвеждащата се природа. Боядисан е в червено, което предполага някаква култова функция. В близост до тази керами­ка е открит много добре запазен античен кладенец, който вече е реставриран напълно.

Другата посока, в която продължава архитектурното проучва­не в старинния Созопол, е югоизточната крепостна страна в средата на пре­ди това откритото свети­лище на Хеката, датирано от края на III и началото на II век пр.н.е. Продължа­ва разкриването на късно-античната стена, къде­то има част от кула, флангирала северната страни­ца на входа към късноантичната крепост, датира­на към началото на VI век. Това е времето, когато римският военачалник и претендент за византий­ския престол Виталиан е базирал войските си в Со­зопол, като го е укрепил сериозно, след което тръ­гва на поход срещу импе­ратор Анастасий Първи. Северно на днешната улица "Милет" са разкри­ти още няколко късноантични сгради с една пещ, както и добре запазена канализация, която много точно датира изгражда­нето на външната кре­постна стена-VI-XIV век, запазена и до днес. Най-значителните находки са открити при спасителни разкопки северно от въз­становената кула в ча­стен имот. В ранните пластове на Аполония се откриха няколко сгради от елинистическия пе­риод с уникална декора­тивна украса. Един от значимите резултати на последните археологиче­ски проучвания отново е свързан със спасителни разкопки. В местността Каваците - Соленария е разкрито праисториче­ско селище от епохата на късния неолит. Разкрити са останки от 4 жилища. Тази находка е изключително важна, защото пра­ви Созопол с почти 1000 години по-древен.

***

Текст под снимка

Бритиш музеум е ги­гантско изложение на египетски и антични редки предмети от Средновековието, Ренесанса и по-късните епохи. В Лондон са из­ложени ценни произве­дения на изкуството, рисунки, гравкзри, ме­дали, монети, книги и ръкописи. Музеят е най-големият в Англия и най-богатият в света. В него са наредени най-значимите световни съкровища.

в. Черноморски фар – стр. 4-5

metodika-prepodavaniya-kriterii-ocenok-uchebno-tematicheskij-plan-kursa-obshaya-chast.html
metodika-prepodavaniya-literaturi-pod-red-o-yu-bogdanovoj-i-v-g-marancmana-v-2-h-ch-m-1994-1995-2000-bogdanova-o-yuleonov-s-achertov-v-f-metodika-prepodavaniya-literaturi-m-1999-2004.html
metodika-prepodavaniya-matematiki-v-srednej-shkole-chastnaya-metodika-sostavitel-v-i-mishin-prosveshenie-1987-str-5-29-str-63-78-matematika-5-kl-e-r-nurk-a-e-telgmaa.html
metodika-prepodavaniya-mirovoj-hudozhestvennoj-kulturi-v-shkole-l-v-peshikova-stranica-2.html
metodika-prepodavaniya-obzh-na-primere-razdela-osnovi-voennoj-sluzhbi.html
metodika-prepodavaniya-portretnoj-zhivopisi-v-srednih-klassah.html
 • reading.bystrickaya.ru/konspekt-zanyatiya-po-logopedicheskoj-ritmikev-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppe.html
 • reading.bystrickaya.ru/ksptk-blm-mamandiini-studentterne-arnalan.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-ob-ocenke-4300141211c-2214yu-01m5126.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-2-cel-i-osnovnie-zadachi-programmi-ob-utverzhdenii-programmi-ekonomicheskoe-i-socialnoe-razvitie-nizhegorodskoj.html
 • institut.bystrickaya.ru/tamozhennoe-sotrudnichestvo-rf-i-sng.html
 • assessments.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-stranica-2.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primechanie-dlya-otvetov-na-voprosi-2-11-sleduet-ispolzovat-yaziki-visokogo-urovnya-paskal-ili-si-si-stranica-4.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/respublikanskij-konkurs-luchshih-elektivnih-kursov-dlya-profilnogo-obucheniya-budushee-chuvashii-v-innovacionnom-mishlenii-stranica-5.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/test-15-b-ajris-press.html
 • university.bystrickaya.ru/formirovanie-valyutnogo-kursa-v-respublike-belarus.html
 • spur.bystrickaya.ru/kriterii-ocenki-otveta-na-gosudarstvennom-ekzamene.html
 • holiday.bystrickaya.ru/moskovskij-gosudarstvennij-tehnicheskij-universitet-grazhdanskoj-aviacii-mgtu-ga-otchyot-o-samoobsledovanii-obrazovatelnoj-programmi.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebnaya-programma-disciplini-teoriya-socialnoj-raboti-specialnost-040101-65-socialnaya-rabota.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-teoriya-igr-napravlenie-oop-231300-prikladnaya-matematika-kvalifikaciya-stepen-bakalavr.html
 • university.bystrickaya.ru/evropejskaya-social-demokratiya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vizov-programmi-na-vipolnenie-zadacha-proekta-pomoch-izuchit-osnovnie-naviki-neobhodimie-v-informacionnom-obshestve.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-ti-izobrazhaesh-ukrashaesh-i-stroish-programmi-otdelnih-uchebnih-predmetov-kursov-programmi-otdelnih.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vi-kogda-nibud-zadumivalis-o-tom-kak-sobaki-i-koshki-stali-domashnimi-zhivotnimi-i-sputnikami-cheloveka-tak-davajte-zhe-zaglyanyom-v-proshloe-i-rassmotrim-to-kak-e.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/specialnij-nalogovij-rezhim-na-osnove-uproshennoj-deklaracii.html
 • klass.bystrickaya.ru/52-gosudarstvennaya-regionalnaya-politika-uchebnoe-posobie-1-chast-prednaznacheno-dlya-bakalavriata-po-specialnosti.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/regionalnaya-programma-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-kaluzhskuyu-oblast-sootechestvennikov-prozhivayushih-za-rubezhom-na-2007-2012-godi-naimenovanie-programmi-stranica-5.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-8-t-14-tajni-snezhnogo-cheloveka-velikie-tajni.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/analizu-vospitatelnoj-raboti-mou-sosh-imeni-a-v-kalyapina-s-prigorodnoe-za-2009-2010-uchebnij-god.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sovremennij-urok-istorii-metodika-i-tipologiya-provedeniya-igr-i-diskussij-na-urokah-istorii-39-urovni-sformirovannosti.html
 • bukva.bystrickaya.ru/o-provedenii-25-iyunya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-aleksej-stepanovich-homyakov-i-tulskij-kraj-v-pomosh-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya-turistsko-kraevedcheskih-obedinenij.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nauchnoe-poznanie-3.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vospominaniya-o-shtejnere-stranica-7.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/ubijstvo-pri-otyagchayushih-obstoyatelstvah.html
 • teacher.bystrickaya.ru/formirovanie-sposobnosti-k-iniciativnoj-professionalnoj-deyatelnosti-studentov-pedagogicheskogo-vuza-13-00-08-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sosedi-po-tretemu-eshelonu-r-m-nureev.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lishenie-svobodi-i-arest-nesovershennoletnih.html
 • abstract.bystrickaya.ru/2-iyunya-na-bajkonure-projdut-torzhestvennie-meropriyatiya-aerokosmicheskie-novosti3.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-3-neslavyanskie-narodi-ix-nachala-xiii-v-istoriya-rossii-s-drevnejshih-vremen-do-konca-xx-veka-v-3-h-knigah-kniga-i.html
 • institute.bystrickaya.ru/gastrojbat-vremya-novostej-yuliya-homchenko-21052008-087-str-3-gosduma-rf-monitoring-smi-2-1-maya-2008-g.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.