.RU

НПО прави без платни оценки - Медиен мониторинг по тема: Архитектура 23. 02. 07


^ НПО прави без платни оценки
Учредяването на Граждански ек­спертен съвет (ПЕС) бе обявено вчера във Варна. Председател на новата неправителствена орга­низация е арх. Иван Иванов, който е районен архитект на жк „Мла­дост". До момента 23-ма архи­текти, инженери и експерти в други области са се включили в съвета. Организацията ще рабо­ти по сигнали на граждани, като при нужда ще извършва без­възмездни експертни оценки, каза арх. Иванов. Въз основа на тях ще бъдат сезирани отговорните ин­ституции.

В. Народно дело - стр. 3

^ Най-голям интерес към апартаменти до 70 кв. м

Едностайните апартаменти с площ 60-70 кв. са най-търсените ваканционни имоти у нас

Това отчасти се дължи на факта, че най-масовите купувачи са британците, които разполагат с ограничен бюджет - в рамките на 65-70 000 EUR и търсят имоти предимно с инвестиционна цел. Практиката показва, че ваканционните жилища с по-малка квадратура лесно се отдават под наем и съответно обещават добра доходност.

Фактори

Ако се гледа на ваканционния пазар в перспектива, квадратурата и местоположението не са единствените фактори за това доколко доходоносна ще се окаже инвестицията за купувача. Добрите архитектурни решения на общите площи в един комплекс са също от значение за успешната му продажба. Добро впечатление правят и прецизното описание на имота, подробната информация за строителните характеристики, 3D изображенията, които ориентират купувача за бъдещия облик на сградата. Нарастващата конкуренция в предлагането развива и следпродажбените услуги - отдаването под наем, гарантираната доходност, пропърти мениджмънта. Те постепенно ще се наложат като задължителни.

Предпочитания

Въпреки безспорния им пробив на пазара на ваканционни имоти у нас апартаментните комплекси отдавна не са единствен вариант за купувачите. Този модел на строителство навлезе в курортите още със зараждането на пазара преди 3-4 години, но по-новите и луксозни комплекси вече залагат и на варианта вили и самостоятелни къщи. Тези имоти придобиха популярност с изграждането на мащабни комплекси от затворен тип по Черноморието, както и с навлизането на големи голф проекти в околностите на София, по Северното Черноморие и в Банско. Типовете имоти, които се проектират в голф комплексите, наподобяват практиката в Испания и Гърция - вили с добра гледка, разположени в самите игрища, също и малки апартаментни сгради от по-висок клас. Интерес проявяват почти всички групи купувачи, познати като запалени голф играчи - ирландци, испанци, а напоследък и дубайци.

в. Пари – стр. 19

^ До края на април приключва строителството на ферибота в Никопол


Иван КРЪСТЕВ


До края на април ще трябва да изградим всички съоръжения на фериботния комплекс в Никопол. Това каза на строителната площадка в града инж. Петър Железов, представител на фирмата-изпълнител за обекта - холдинг “Пътища”. Общата стойност на съоръжението е 5 млн. евро, като 30% от тях са отпуснати от Националния бюджет. Комплексът е разположен на 14 000 квадратни метра, като 6 000 от тях са отвоювани от река Дунав.

На територията на терминала по проект трябва да бъдат изградени административна сграда, сграда за щателна митническа проверка и дезинфекция. В момента на площадката са готови като строеж администрацията и халетата за митническа проверка, като активно се работи по изграждането на ро-ро рампата, на която ще акостира ферибота. Най-ниската част на рампата е 14.50 м, което гарантира работа на терминала независимо от нивото на реката, обясни г-н Железов и допълни, че основно строителството на фериботния комплекс в Никопол е стартирало в края на миналата година, и въпреки забавянето заради високото ниво на Дунав, то върви в график и всички съоръжения ще са готови до края на април, като по предварителни разчети до края на август се очаква да се извършат само довършителни процеси. На мястото е готова вече и защитната стена, която предпазва комплекса от високо ниво на реката и дори Дунав да придойде, това няма да спре строителството или впоследствие - работата на комплекса. Стената е с дължина от 130 метра и ще защитава целия комплекс.

“До този момент в съоръжението са вложени над 80 000 кубически метра инертни материали и са излети около 5 000 кубика бетон”, обясни още г-н Железов. Доставени са основните елементи за строителството и се очаква да няма отлагане на предвидения пуск на комплекса. На място се виждат вече и очертанията на огледалния комплекс, който се изгражда на румънска територия при Турну Мъгуреле. По думите на г-н Железов той е по-различен от българския и неговото строителство е много по-лесно. Работи се на готов терен, а не на подводни части, както е при Никопол. Въпреки това, очаква се до края на март на мястото на строителството в Никопол да може да се види готовият комплекс, по който ще започнат довършителните работи. В момента на площадката работят 120 човека, като 20% от тях са от Никопол.

Както и друг път е ставало дума, проектът в Никопол ще бъде открит и приключен, когато на брега на реката бъде доставен и акостира български ферибот. Румънците вече имат закупен такъв и за това попитахме кмета на Никопол инж. Любен Лаков знае ли нещо относно закупуването на корабчето. На въпроса на “Посредник” г-н Лаков обясни, че се водят преговори в Министерство на транспорта и най-вероятно няма да бъде купуван нов фериботен кораб, а за нуждите на комплекса в града ще бъде докаран български ферибот, който отговаря на параметрите на комплекса. Очаква се до края на март този въпрос да бъде решен, категоричен е Любен Лаков.

По проект фериботът ще прави 12 курса на ден, като 6 ще са на румънския кораб и още толкова курса - на българския. На курс през реката ще се превозват по 6 тира и 30 леки коли.

***

Текст под снимка

В момента на площадката, където се изгражда фериботния комплекс в Никопол, тече усилена работа, а строителството на административната сграда, мястото за митнически контрол и на ро-ро рампата вече са приключили.

в. Посредник – стр. 1, 2
^ Созопол в бритиш музеум

Античен водопровод се нареди сред световните съкровища в Лондон

Созополско сък­ровище стана част от ценно­стите в един от най-престижните музеи в света - Бритиш музеум. Сред грандиозната ко­лекция на световни експо­нати вече е изложен фраг­мент на разкрит в старин­ния град античен водопро­вод. Съкровището има са­мостоятелна витрина в Лондон със съответния надпис за созополския си произход. България за по­реден път доказа пред све­та огромното си културно историческо наследство.

Античният водопровод в Аполония Понтийска е сигниран на разстояние повече от два километра. Различните детайли от та­зи система се нанасят в ка­дастъра, проучва се среда­та и може точно да се дати­ра. Оказва се, че това е най-древният водопровод, открит на територията на България. Тъй като той трасира некропола и една антична кариера в района на Райския залив, датира­нето му става лесно и срав­нително точно - краят на пети до началото на чет­върти век преди Христа. Водопроводът е построен с керамични тръби, свърза­ни с оловни ленти, които допълнително са уплътне­ни с дървесна смола. Мно­го добре е изчислена нивелацията на терена. На ме­ста той върви по венеца на съвременния морски бряг. Това е напорен водопро­вод. Открит е и начинът на водохващането, което обяснява всички работни хипотези, изградени в про­цеса на проучването. По­следната находка е свър­зана с разкриването на огромни тунели, които хва­щат подземно водно сте­бло и го докарват до ци­стерна. Това уникално съоръжение е забележително с точността, с която е осъ­ществена връзката цистерна-тръбопровод. Водо­хващането се извършва по два начина. Древните мно­го добре са оценили роля­та на местността Меден рид, която сваля водите към морето. Водата се ула­вя в района на Каваците, по-точно около Райския залив. Оттам чрез тунели с габарити 2,60/2,80 м водата се насочва към града. Това импозантно съоръже­ние е било много скъпо за времето си, защото свръ­зките на водопровода са от олово, а и античните май­стори били много богато платени, тъй като малцина можели да имат инженерни познания като тях. За съ­жаление хидросъоръжението е ползвано само 50 години. Около средата на четвърти век пр.н.е. е ста­нало голямо земетресе­ние, което е свлякло част от шистовия масив и е отворило водосбора край Райския залив. За това ан­тично съоръжение Европа научава още през зимата на 2005 година, когато ди­ректорът на Созополския археологичен музей Дими­тър Недев разкрива първи­те 50 метра от античния во­допровод. Част от него вед­нага е експонирана в На­ционалния исторически музей. След време дирек­торът на музея проф. Бо­жидар Димитров кани соб­ствениците на фирма „Со­фийска вода", които са англичани, да разгледат ан­тиките. Англичаните оста­нали смаяни! Инвазията на туристическата инфраструктура на­ложи археологическото ля­то в Созопол да премине в зимен вариант. Една от на­ходките в стария град е дръжка на амфора във вид на фалос, с дължина 23 сантиметра. В античността фалосът е символ на мъжествеността и плодородието и на възпроизвеждащата се природа. Боядисан е в червено, което предполага някаква култова функция. В близост до тази керами­ка е открит много добре запазен античен кладенец, който вече е реставриран напълно.

Другата посока, в която продължава архитектурното проучва­не в старинния Созопол, е югоизточната крепостна страна в средата на пре­ди това откритото свети­лище на Хеката, датирано от края на III и началото на II век пр.н.е. Продължа­ва разкриването на късно-античната стена, къде­то има част от кула, флангирала северната страни­ца на входа към късноантичната крепост, датира­на към началото на VI век. Това е времето, когато римският военачалник и претендент за византий­ския престол Виталиан е базирал войските си в Со­зопол, като го е укрепил сериозно, след което тръ­гва на поход срещу импе­ратор Анастасий Първи. Северно на днешната улица "Милет" са разкри­ти още няколко късноантични сгради с една пещ, както и добре запазена канализация, която много точно датира изгражда­нето на външната кре­постна стена-VI-XIV век, запазена и до днес. Най-значителните находки са открити при спасителни разкопки северно от въз­становената кула в ча­стен имот. В ранните пластове на Аполония се откриха няколко сгради от елинистическия пе­риод с уникална декора­тивна украса. Един от значимите резултати на последните археологиче­ски проучвания отново е свързан със спасителни разкопки. В местността Каваците - Соленария е разкрито праисториче­ско селище от епохата на късния неолит. Разкрити са останки от 4 жилища. Тази находка е изключително важна, защото пра­ви Созопол с почти 1000 години по-древен.

***

Текст под снимка

Бритиш музеум е ги­гантско изложение на египетски и антични редки предмети от Средновековието, Ренесанса и по-късните епохи. В Лондон са из­ложени ценни произве­дения на изкуството, рисунки, гравкзри, ме­дали, монети, книги и ръкописи. Музеят е най-големият в Англия и най-богатият в света. В него са наредени най-значимите световни съкровища.

в. Черноморски фар – стр. 4-5

metodika-prepodavaniya-kriterii-ocenok-uchebno-tematicheskij-plan-kursa-obshaya-chast.html
metodika-prepodavaniya-literaturi-pod-red-o-yu-bogdanovoj-i-v-g-marancmana-v-2-h-ch-m-1994-1995-2000-bogdanova-o-yuleonov-s-achertov-v-f-metodika-prepodavaniya-literaturi-m-1999-2004.html
metodika-prepodavaniya-matematiki-v-srednej-shkole-chastnaya-metodika-sostavitel-v-i-mishin-prosveshenie-1987-str-5-29-str-63-78-matematika-5-kl-e-r-nurk-a-e-telgmaa.html
metodika-prepodavaniya-mirovoj-hudozhestvennoj-kulturi-v-shkole-l-v-peshikova-stranica-2.html
metodika-prepodavaniya-obzh-na-primere-razdela-osnovi-voennoj-sluzhbi.html
metodika-prepodavaniya-portretnoj-zhivopisi-v-srednih-klassah.html
 • spur.bystrickaya.ru/kotirovochnaya-zayavka-izveshenie-ot-11-dekabrya-2008-g-5-municipalnogo-uchrezhdeniya-gorodskaya-biblioteka-o-provedenii.html
 • universitet.bystrickaya.ru/trebovanij-po-kachestvu-smetnoj-dokumentacii-i-drugih-dokumentov-sistemi-menedzhmenta-kachestva-smk.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/strah-i-kancerofobiya-yu-yu-eliseev-psihosomaticheskie-zabolevaniya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/radio-rossii-vesti-09102008-osipov-leonid-1200-1300-pervij-kanal-novosti-09-10-2008-borisov-dmitrij-12-00-9.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/lekciya-vvedenie-obshie-polozheniya.html
 • esse.bystrickaya.ru/referat-na-temu-avariya-na-aes-v-fukusime.html
 • znanie.bystrickaya.ru/492-analiz-poluchennih-rezultatov-1-ekologicheskie-ogranicheniya-ispolzovannie-pri-vipolnenii-ovos-8.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pobeda-ostaetsya-molodoj-pervogo-dnya-konferencii-strategiya-bibliotechnogo-obsluzhivaniya-detej-i-yunoshestva.html
 • desk.bystrickaya.ru/otkaz-v-polzu-gosudarstva-chast-2.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochayaprogra-mm-auchebnoj-disciplini.html
 • school.bystrickaya.ru/administrativnaya-otvetstvennost-za-ekologicheskie-pravonarusheniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/literatura-po-kursu-tematika-referatov.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-221400-62-upravlenie-kachestvom.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodika-issledovaniya-5-rezultati-issledovaniya-6-9-lesa-novozibkovskogo-rajona-10-problemi-lesa-i-puti-ih-resheniya-11-12.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nauka-obrazovanie-innovacii.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sabati-krneklg-trl-sizbalar-sabati-barisi-jimdastiru-keze.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-tehnologicheskie-vozmozhnosti-predpriyatiya-katalog-nezadejstvovannih-proizvodstvennih-moshnostej-i-vipuskaemoj.html
 • education.bystrickaya.ru/2-naruzhnaya-set-osvesheniya-zakaz-specifikaciya-na-kompleksnoe-tehnicheskoe-obsluzhivanie-inzhenernih-sistem-i-informacionnih.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkursa-festival-tvorcheskogo-pisma.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-4-osnovnie-napravleniya-povisheniya-effektivnosti-investicionnoj-investicii-i-struktura-ekonomiki-ukraini.html
 • bukva.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-chast-2.html
 • textbook.bystrickaya.ru/heuristic-1-evristicheskaya-procedura-to-est-osnovannaya-na-dogadke-2-evristicheskij-hewlett-packard-company-hp.html
 • studies.bystrickaya.ru/esteticheskij-vkus-ot-chego-on-zavisit.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/proekt-posvyashen-voprosam-ekspluatacii-kc-1-ks-igrinskaya.html
 • literature.bystrickaya.ru/distancionnoe-obrazovanie-osnovnaya-forma-raboti-s-detmi-invalidami-pri-podgotovke-k-olimpiadam.html
 • books.bystrickaya.ru/deeprichastie-dlya-postupayushih-v-2011-godu-na-obrazovatelnie-programmi-vissheg-o-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tablica-4-rukovodstvo-po-ekspluatacii-prokladke-i-montazhu-kabelej-s-izolyaciej-iz-sshitogo-polietilena.html
 • university.bystrickaya.ru/geopoliticheskaya-epoha.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-3-perevorot-zhizni-aleksandr-devidson-skolzyashij-po-lezviyu-fondovogo-rinka.html
 • institut.bystrickaya.ru/tarifa-za-taksite-koito-se-sbirat-ot-organite-na-drzhavniya-zdraven-kontrol-i-nacionalnite-centrove-po-problemite-na-obshestvenoto-zdrave-po-zakona-za-zdraveto-zagl-dop-dv-br-38-ot-2011-g-stranica-14.html
 • education.bystrickaya.ru/22-predstavitelstvo-po-grazhdanskim-delam-zakonodatelstvo-i-praktika.html
 • shkola.bystrickaya.ru/po-specialnosti-23010165-vichislitelnie-mashini-kompleksi-sistemi-i-seti-prikazivayu.html
 • abstract.bystrickaya.ru/28-fevralya-2006-g-n-33-ob-utverzhdenii-instrukcii-o-poryadke-realizacii-vzimaniya-podohodnogo-naloga-s-fizicheskih-lic-i-formah-nalogovogo-ucheta-stranica-10.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/kultura-yaponii-xv-xvii-vv.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/gosi-po-pedagogike-shpargalka.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.